Bieszczady. Koniec Polski?

Tuż przed jesiennym zamknięciem z powodu pandemii SARS udało nam się zobaczyć Bieszczady. To był chyba mój drugi raz w Bieszczadach. Góry te składają się z dwóch pasm w łańcuchu Karpat.

Przestrzenie bieszczadzkie

Bieszczady przypomniały mi moją ostatnią wizytę na wschodzie Polski – Białystok. Wschodnie tereny Polski są chyba najbardziej zróżnicowanym kulturowo i religijnie obszarem naszego kraju. To ciekawe, że te dzielnice, których historię można opisać też jako multikulti, teraz mają łatkę takich konserwatywnych.

Jednym z wielu przykładów współżycia wielu religii, narodowości na jednym terenie są historie Baligrodu czy Beniowa.

Kirkutu w Baligrodzie

W 1765 r. w Baligrodzie żyło 144 Żydów. Potem, w okresie międzywojennym stanowili ponad połowę mieszkańców. W 1942 r. Niemcy wywieźli z Baligrodu 880 Żydów do Zasławia k/Zagórza, gdzie zostali straceni.1

Bieszczady. Gdzie jest koniec Polski?

Cerkiew Sokoliki
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Wielkiego Męczennika Dymitra z Salonik w Sokolikach. Można ją znaleźć po drodze do Bukowca. Po około 40 minutach spaceru dotarliśmy do Sanu, granicy polsko-ukraińskiej. Za rzeką jest już Ukraina, gdzie wzniesiono cerkiew. Gdyby to było lato, nie powstrzymałbym się przed przekroczeniem granicy.

Postanowiłem znaleźć koniec Polski. Postanowiłem dojechać do wsi Sianki. Nie jest to możliwe samochodem. Wysiedliśmy na parkingu w Bukowcu. Z tamtąd pieszo doszliśmy do dawnej wsi Beniowa. Wieś przestała istnieć w połowie XX wieku, kiedy to wysiedlono wszystkich mieszkańców. Obecnie jedynie po stronie ukraińskiej miszka kilka rodzin. Po polskiej stronie nie znajdziemy już zabudowań z wyjątkiem pozostałości cmentarza.

Beniowa lipa
Ponad 200-letnia lipa w Beniowej
Cmentarz Beniowa
Cmentarz i miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła z 1909r.

Sianki

Jeszcze dalej na południowy wschód znajduje się opuszczona po polskiej stronie wieś Sianki. Po stronie ukraińskiej we wsi o tej samej nazwie nadal toczy się życie. Jest tam między innymi stacja kolejowa, z której odjeżdżają pociągi do Lwowa, Solotvina czy Kijowa.

W głowie powstał mi pomysł przeprawy przez granicę polsko-ukraińską i rozpoczęcie podróży z Sianek, przez Ukrainę do Naddniestrza.

Leave a Reply